Blog č. 6 – Nevěřte na PNO strategii a expandujte 4x rychleji

21.10. 2020

Pokud jste někdy spolupracovali sonline agenturou, stermínem PNO jste se pravděpodobně již setkali. Jedná se očasto využívanou strategii, která podnikatelům pomáhá rozhodnout, kolik prostředků investovat doonline reklamy.Jaká je past této strategie? Jak to lze dělat ijinak?

PNO znamená podíl nákladů naobratu. Obvykle se pohybuje kolem 10 až 20% avyjadřuje, jakou část zcelkového obratu firma vydá naonline propagaci.

Někteří podnikatelé naPNO strategii nedají dopustit, jiným ale nepřináší zrovna přesvědčivé výsledky. Dnes vám proto chceme představit skvělou alternativu, která vám pomůže růst až čtyřikrát rychleji.

Modelová situace

Připravili jsme si pro vás ukázku dvou modelových strategií, které vycházejí ze shodných vstupních předpokladů. Pro lepší představu jsme vnašem příkladu použili konkrétní čísla, která se blíží reálné situaci ujednoho znašich klientů. Všechny hodnoty avýpočty najdete vpřiložených tabulkách.

Naše ukázková firma platí 8 Kč zaproklik akonverzní poměr najejím e-shopu odpovídá 2%. Customer Aquisition cost tak vychází 400 Kč. Její e-shop pracuje shrubou marží naúrovni 35%. Obrat nanového zákazníka vúvodním měsíci, kdy proběhne jeho první nákup, odpovídá 1 000 Kč. Dále předpokládáme, že vprůběhu roku klient provede ještě další objednávku. Pokud si ji rozpočteme poměsících, dostaneme částku zhruba naúrovni 10%ze zmíněných 1 000 Kč.

Zaměřme se nyní nato,jakých zisků lze zatakového výchozího stavu dosáhnout, pokud zvolíme PNO strategii.

PNO strategie naúrovni 15%

Po celé období jsme se striktně drželi naší PNO strategie ado online marketingu jsme každý měsíc investovali 15%zobratu. Ten zaprvní rok vyrostl na577000 korun. Včisté marži nám náš přístup přinesl 72000 Kč, které činí 12,5%zobratu.

Vdruhém roce už obrat dosáhl 823000 Kč. Když čísla zaoba roky sečteme, dostáváme se nakumulativní výsledný obrat 1400000 Kč.Z pohledu čisté marže jsme se dokázali vyšplhat natéměř 21%zvygenerovaného obratu, kumulativně zaoba roky pak na17,4%.

Jak ukazují čísla vnašich tabulkách, obrat izisk naší modelové firmy díky PNO strategii vzrostl. Co si přát víc? Možná by přece jen stálo zato vyzkoušet ijiný přístup azjistit, zda náhodou nevynáší ještě lépe.

Alternativní target strategie

VPNO strategii se zaměřujeme naudržení stejného poměru nákladů kobratu bez ohledu naokolnosti. Vtarget strategii nás naopak nezajímá, kolik peněz vůči obratu utratíme. Naším cílem je udržet vkaždém měsíci stejné tempo růstu počtu zákazníků.

Na začátku vycházíme ze zcela stejné situace jako při aplikaci PNO strategie. Jak vidíte vtabulce, výchozí ivýsledná čísla zaprvní měsíc se uobou přístupů shodují. ZaPPC reklamu jsme opět utratili 50000 Kč ana konci měsíce znovu očekáváme ztrátu 6 250 Kč.

Vdruhém měsíci ale oproti PNO strategii přichází změna. Rozpočet naPPC tentokrát nesnižujeme vpoměru kobratu, ale udržujeme ho nastejné úrovni. To nám opět přinese 125 nových zákazníků. Včisté marži se ale dostáváme domínusu.

Pohled nazáporné hodnoty se může zdát strašidelný, ale nesmíme se zaleknout. Vše se velice rychle zlomí vnáš prospěch už ve třetím měsíci, kdy se dostaneme doplusových čísel. Pozitivní trend se nejprve projeví naměsíční úrovni, brzy ale začnou růst ikumulativní čísla.

Target strategie poprvním adruhém roce

Jen při letmém pohledu načísla vtabulce je jasné, že target strategie také přináší skvělé výsledky. Dokonce se nanás usmívají mnohem vyšší sumy, než jakých jsme docílili při použití PNO.

Po prvním roce jsme dosáhli obratu 2325000 Kč ačisté marže 200000 Kč, což je mnohonásobně více, než jsme dokázali získat pomocí PNO strategie. Vdruhém roce dokonce začalo klesat iPNO, přestože náklady jsme drželi nakonstantní úrovni aobratu je nepřizpůsobovali.

Jak sami vidíte, target strategie ve finále přinesla mnohem uspokojivější výsledky. Získali jsme 3 000 zákazníků avdruhém roce přidali ještě další 4 miliony obratu, což vsoučtu dělá 6450000 Kč zaoba roky. Naše marže se také zlepšila.

Za období dvou let jsme nakonec díky target strategii dosáhli 4,6krát vyšší obrat a4,3krát více vzisku čisté marže než vPNO strategii.

Kterou strategii zvolit?

Vnaší modelové situaci jsme se vprvním měsíci doPPC reklamy rozhodli vložit 50000 Kč. To přineslo 125 zákazníků, kteří nám vygenerovali 125000 Kč. Při stanovené marži tak výnos činil 43750 Kč. Když ovšem odečteme náklady nakampaně, zjistíme, že jsme se ve skutečnosti dostali domínusu 6 000 Kč.

Vdruhém měsíci jsme pokračovali ve stanoveném postupu. Výdaje naonline komunikaci jsme nastavili tak, aby odpovídaly 15%zobratu. NaPPC reklamu jsme proto tentokrát vyčlenili pouze 18750 Kč.

Jak vidíte vpřiložené tabulce, úspěch se dostavil již vdruhém měsíci, kdy se nám podařilo dostat doplusových čísel. Čistá marže činila 2 031 Kč asnížila se ikumulativní ztráta. Vnásledujících měsících jsme se velice rychle posunuli dokladných čísel ivkumulativním vyjádření apo půl roce jsme se mohli radovat zvelmi slušného výsledku. Vkapse nás díky PNO strategii hřála čistá marže 20000 Kč.

První adruhý rok PNO strategie

Na první pohled se může zdát, že bezpečnější variantu představuje PNO strategie. Jak ale dokazují naše modely, použití target strategie nepřináší větší riziko. Znamená pouze krátkodobé nepohodlí. Dostat se dočerných čísel trvá jen oměsíc či dva déle apak následuje mnohem rychlejší růst. Nesledujte proto jen náklady. Zaměřte se vždy ina to, jak rychle jste schopni získat nové zákazníky audržet si je pro dlouhodobou spolupráci.

Zajímá vás, jaké výsledky jednotlivé strategie přinesou, pokud je použijete ve vaší firmě? Vyzkoušejte si to třeba hned! Všechny ukázkové modely si můžete zdarma stáhnoutzdea vložit donich vaše vlastní parametry. Snad se nebudete zlobit, když vám předem prozradíme, že ipři změně hodnot celkový efekt zůstane téměř stejný. Target strategie se dá aplikovat téměř vkaždé situaci apokaždé přináší podobně uspokojivé výstupy.

Link naexcelovou tabulku, kterou používáme pro porovnání strategií:

Jméno *

E-mail *

Webová stránka

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.