Blog č.4 – Dělejte marketing, který vydělává II.

Dnes se opět vrátíme ktématu efektivního marketingu. Budeme zkoumat, jak vysoké náklady naakvizici zákazníka ještě dávají smysl ataké otom, jak zvýšit hodnotu businessu, který vám zákazník přináší.

Zdá se vám, že vaše náklady nainternetovou reklamu stále jen rostou? Rozhodně vtom nejste sami. Se stejným problémem se potýkají všichni, včetně vašich konkurentů.

Proč tedy víc avíc firem doakvizice nových zákazníků nadále investuje nemalé peníze aroztáčí tak spirálu rostoucích cen?

Nevýhodná investice

Zrovna nedávno se nám naschůzcemajitel jedné společnosti svěřil, že úplně zastavil PPC kampaně. Ano, čtete dobře. Zrušil je opravdu všechny doposlední reklamy. Adůvod? Došel kzávěru, že už pro něj nejsou finančně výhodné.

Spočítal si, že jedna konverze, která se rovná jedné objednávce, ho vPPC kampani stojí 500 Kč. VGoogle Analytics zjistil, že průměrná objednávka najeho e-shopu činí 1000 Kč. Při marži 40 % tak naní vydělá 400 Kč. Najejí uskutečnění ale vydá osto korun více. Jeho rozhodnutí se tak zdá logické.

Určitě vás teď ale napadá jedna důležitá otázka. Pokud se PPC reklama nevyplácí, jak je možné, že doní tolik firem bez váhání sype stále větší sumy? Že by jejich manažeři nechápali základní principy podnikání nebo nehleděli napeníze? Možná vtom jen vidí přínos, který podnikatel znašeho příběhu přehlédl.

Od objednávky ke klientovi

Ostatní firmy ve skutečnosti nemají neomezené zdroje ani potíže smatematikou. Svou investici doPPC reklamy jen vnímají vjiném kontextu. Částka 500 Kč pro ně nepředstavuje náklad nazískání objednávky. Pohlíží nani jako nainvestici pro přivedení zákazníka. Ajeden spokojený klient může znamenat mnoho dalších objednávek.

Výdělek se tak nezastaví u400 Kč získaných zprvního nákupu. Pokud podnikatel následně rozjede účinné retenční aktivity, další objednávky nasebe nenechají dlouho čekat. Když se pak sečtou zisky ze všech nákupů, dostaneme mnohem zajímavější čísla. Acelkový výdělek, který mnohonásobně převyšuje 500 Kč vydaných nazačátku zareklamu.

Co je to retence?

Zisky, které vám přinese jeden zákazník zacelou dobu, pokterou sním obchodujete, se nazývají lifetime value (LTV). Hezky česky se označují jako hodnota zákazníka. Abychom LTV zvýšili, nemůžeme nečinně vyčkávat, až si knám pracně získaný klient opět sám najde cestu. Musíme mu ji sami ukázat.

Jestliže chceme, aby se jedna objednávka proměnila vcelou sérii nákupů, vyplatí se nám zaměřit se naretenci. To znamená cíleně vyvíjet aktivity, které směřují kudržení zákazníků aposílení jejich loajality. Ktomu lze využít různé nástroje.

Nástroje anáklady retence

Mezi nejpoužívanější retenční kanály se řadí e-maling, SMS zprávy adirect mailing. E-mailing vychází cenově nejlépe. Náklad najednu elektronickou zprávu se pohybuje kolem 10 haléřů (se započítáním nákladů napřípravu emailingu). SMS už patří mezi lehce dražší nástroje. Jedna zpráva vás vyjde zhruba nakorunu. Jednoznačně nejnákladnější variantou je pak klasický direct mailing posílaný běžnou poštou. Počítejte scenou minimálně 5 -10 Kč zakus.

A jaký nástroj vybrat? Možná vás to překvapí, ale vtomto případě platí, že to nejlevnější řešení je zároveň tím nejlepším!

Proč zvolit e-mailing?

Naše zkušenost říká, že nejefektivnější způsob představuje právě elektronická pošta. Možná namítnete, že e-maily dnes už nikdo nečte. Některé určitě zůstanou ve schránce bez povšimnutí. Klasická představa, že všechny reklamní zprávy končí rovnou vkoši, je ale spíše stereotypem.

A máme pro to idůkazy vpodobě konkrétních čísel znašich projektů. Při vyhodnocování dat stále zjišťujeme, že jeden poslaný e-mail otevře zhruba 20 % příjemců. Ze všech lidí, kteří si ho přečtou, pak 5 -10 % udělá objednávku.A to už stojí zato!

Ptáte se, co klienty přiměje ktomu, aby si váš e-mail otevřeli? Určitě to není informace ostandardní nabídce vaší firmy. Někoho nejspíš zaujme, ale výtěžnost e-mailingu bude mnohem vyšší, pokud ho ušijete zákazníkovi namíru. Stačí se podívat najeho minulé objednávky nebo nato, naco se koukal uvás nawebu anabízet mu jen to, co ho zajímá.

Speciální nabídka pro vás

Co ztoho všeho plyne? Pokud se bude starat oretenci, můžete zůstat klidní, ikdyž vaše akviziční náklady porostou. Zajímat vás bude až celková hodnota zákazníka. Ata se skaždým jeho dalším nákupem zvyšuje.

Rádi byste se dotoho také pustili anevíte, odkud začít? Využijte naši speciální nabídku!Podíváme se navaše data vGoogle Analytics azhodnotíme je. Následně vám řekneme, jaký potenciál má vaše firma, pokud dosvého byznysu zahrnete výše popsané metody.